С натискане на бутона "Изпращане" декларирам, че съм съгласен/а личните ми данни да бъдат обработени с цел кандидатстване/получване на работни прeдложения. Декларирам достоверността на посочените от мен данни.

Използвайте посочените контакти за връзка с нас!

Седалище и адрес за кореспонденция:

България, гр. Бургас , пощенски код 8000, улица “ Цар Петър“ № 14, ет.2.

 


Емилия Елкенева – Офис асистент

Телефони за контакт:    056 590119, 0877016628

Email:info@newassistans.eu

 

 

   Евелина Милева – Офис мениджър

Телефони за контакт:  056 590119, 0877016608

Email:office@rabotagermania.eu

Skype:mileva.newassistans

 

 

 

                      Симеон Николов – Управител , тел: 0878 166 136 – Email: s.nikolov@newasistans.de

 

  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Очаквайте  най-новата ни услуга!

Работа за социални асистенти в Германия

с МИНИМАЛНО  владеене на немски език.

Моля въведете имейла си за да получите

съобщение за старта на програмата,