При търсене на работа във фирми предлагащи работа в страни от Германия /ЕС/, освен сложността, местонахождението и особеностите на конкретното работно място / очаквайте статия на тази тема/, често кандидатите не знаят точно какво да договарят по условията на работа. Нека не забравяме, че тази година настъпиха  и промени в подзаконовите нормативни актове. Много често при кандидатстване се поставя на първо място само възнаграждението, без да се иска информация за други също важни елементи. Ето  петте въпроса, които според мен задължинтелно трябва първоначално да поставите на отговорния служител във  фирмата, която предлага работа:

  1. Какво е Нетно възнаграждение? – Това е чистата стойност, която ще получите по  банковата си карта, след удръжките. Най-общо това зависи от работното място, опита и нивото на езиковите ви знания.
  2. На какво работно време ще Ви осигуряват? –  Пълно или непълно работно време. Бягайте от фирми, в които не сте на 8 часа.
  3. Каква е Осигурителна база? – Освен върху основната заплата, какви други допълнителни възнаграждения включва общата сума, върху която ще Ви осигуряват?
  4. Фирмата директен работодател ли е или посредник? Най-често посредниците са допълнителна тежест при  разпределението на приходите и предлагат ниски възнаграждения. Такива примерно са всички полски посредници в България.Категорично търсете директен български работодател.
  5. Заплатата по карта ли се превежда или на каса? Спрете се при тези, които  Ви превеждат  всички суми на банкова карта. Вероятността да са  коректни е много по-голяма?Тези въпроси естествено не покриват всички въпроси, но са база на която може да стъпите при определяне на останалите условия.